Regulamin przekazywania darowizn i zakupów wydawnictw

Strony internetowe www.projektorkielce.pl i www.zenit.org.pl są administrowane przez Stowarzyszenie Twórcze „Zenit”, ul. Zbożowa 4 lok. 11, 25-416 Kielce, NIP 657 290 88 21. Serwis umożliwia dokonywanie płatności online na rzecz Stowarzyszenia (darowizn) oraz zakupów wydawnictw, w celu wsparcia jego działalności statutowej.

Kwoty uzyskane z darowizn i sprzedaży wydawnictw będą wykorzystywane jedynie na działania zgodne z celami statutowymi stowarzyszenia.

 

Po dokonaniu zakupów wydawnictw ST „Zenit” zostają one wysłane w ciągu 7 dni roboczych (po zaksięgowaniu wpłaty) na adres podany przez kupującego w danych do przelewu. Kwota wysyłki na terenie Polski jest wliczona w koszt zakupu.

Dokonujący darowizn na rzecz Stowarzyszenia w kwocie 25 zł otrzymują bezpłatny dostęp do wersji cyfrowej najnowszego numeru kieleckiego magazynu kulturalnego „Projektor”. Dokonujący darowizn w kwocie 50 zł i więcej – dostęp do wersji cyfrowej wybranej pozycji z oferty wydawnictwa. Oba prawa uwzględniają udostępnienie do użytku własnego, bez prawa do dalszego udostępniania i rozpowszechniania w/w wydawnictw.

 

Płatności są obsługiwane przez operatora finansowego:

firmę Dotpay, ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, NIP 634-26-61-860

Stowarzyszenie Twórcze „Zenit” nie przechowuje danych karty kredytowej lub debetowej darczyńcy/kupującego. Dane te przechowuje Operator płatności. Szczegóły dotyczące realizacji płatności online określają regulaminu dostępne na stronie: Dotpay http://www.dotpay.pl/pliki/regulaminy/dotpay_regulamin_dokonywania_wplat_20111116.pdf)

 

Wpłaty użytkowników są chronione dzięki mechanizmom bezpieczeństwa operatora płatności Dotpay.

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Twórcze „Zenit”, ”, ul. Zbożowa 4 lok. 11, 25-416 Kielce, NIP 657 290 88 21. Przetwarzamy dane wyłącznie w celu obsługi dokonywanych wpłat (podstawa przetwarzania danych to wykonywanie umowy darowizny i obowiązków wynikających z przepisów o rachunkowości) Twoje dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji umowy oraz przez okres 5 lat od końca roku, w którym dokonałeś wpłaty (realizacja przepisów o rachunkowości), a następnie do czasu ew. zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom zapewniającym nam obsługę techniczną, IT, księgową oraz prawną, a także operatorom płatności. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________________________

"PROJEKTOR" - kielecki magazyn kulturalny

Paweł Chmielewski (redaktor naczelny)
Wydawca: Stowarzyszenie Twórcze "Zenit", ul. Zbożowa 4 lok. 11, 25-416 Kielce  www.zenit.org.pl


Kontakt: projektorkielce[at]onet.eu   lub  605 343 341

Copyright by Stowarzyszenie Twórcze "Zenit".

Kopiowanie treści bez zezwolenia wydawcy jest naruszeniem ustawy o prawach autorskich.