Scenariusz: Paweł Chmielewski

               Rysunki: Jerzy Ozga

               Okładka: Karton, kolor

               Środek: Czarno-biały, Ecco Book

               Format: 210x297

               Objętość: 48 stron

               Cena: 55 PLN (w tym koszt przesyłki na terenie Polski)

               ISBN: 978-83-952508-3-5

               Wydawca: Oficyna ST „Zenit” i Magazyn Kulturalny „Projektor”

Zamówienia: projektorkielce@onet.eu  

Wysyłka TYLKO po uprzedniej wpłacie na konto:       

49 2030 0045 1110 0000 0248 9310

 

 

 

Komiks – w swej strukturze formalnej nawiązuje do powieści sensacyjnej w stylu filmowego kryminału noir (z elementami literatury wiktoriańskiej i współczesnego serialu fantasy). Opowieść została podzielona na „komiksowe sezony”, każdy z nich na odcinki, poprzedzone krótką „czołówką”. W rolach niektórych postaci drugoplanowych i epizodycznych występują m.in. postaci twórców ze świata komiksu. Akcja została umiejscowiona w rzeczywistych lokacjach z dbałością (zdecydowanie bardziej niż umiarkowaną) o wierność szczegółom.

Każdy z epizodów „Przygód Władka” zbudowany został na krytycznym osądzie (ukrytym pod „płaszczem satyry” i symboliki świata przedstawionego) jednego z istotnych problemów współczesności: nierówności majątkowej i społecznego statusu; bezradności człowieka wobec niestałego i buntującego się świata natury (stojącej nie tylko w obliczu klimatycznej katastrofy); zagrożenia terrorem, religijnym i ideowym fundamentalizmem; opresji państwa i bezradności obywatela wobec urzędniczej machiny. Ten efekt uzyskują autorzy poprzez tekst i rysunek, splatając cztery linie narracyjne: typowy kostium serialu popularnego z przełomu lat 90. i 00. z figurą świata dzieloną między trzy społeczności – ludzi, wampiry i demony; narrację literatury detektywistycznej (przede wszystkim anglosaskiej z lat 30. i 40.); narrację muzyki i jej podobieństw oraz odmienności w kulturze ludzi i wampirycznej; narracji społecznej, z dominujący,m wątkiem „inności”, niedostosowania i wrogości. Poprowadzeniu tych nitek narracyjnych służą przede wszystkim kryptocytaty, symbole ukryte w dialogach i rozsianych obrazach, polifoniczność komiksu i ujęta (w dość duży nawias) jego postmodernistyczna struktura.

Wszelkie podobieństwo postaci przedstawionych w „Przygodach Władka” do osób rzeczywistych jest niezamierzone, ale celowe. Warianty dwóch pierwszych odcinków (w albumie przerysowanych i uzupełnionych o nowe plansze) odbiorcy mieli okazję przeczytać w magazynie kulturalnym „Projektor” (5/2018) oraz „Komiks i my” (nr 3/2019).

 

 

 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________________________

"PROJEKTOR" - kielecki magazyn kulturalny

Paweł Chmielewski (redaktor naczelny)
Wydawca: Stowarzyszenie Twórcze "Zenit", ul. Zbożowa 4 lok. 11, 25-416 Kielce  www.zenit.org.pl


Kontakt: projektorkielce[at]onet.eu   lub  605 343 341

Copyright by Stowarzyszenie Twórcze "Zenit".

Kopiowanie treści bez zezwolenia wydawcy jest naruszeniem ustawy o prawach autorskich.