1 2 3 4
 

 

 

Projektor - kielecki magazyn kulturalny

 

Redaktor naczelny: PAWEŁ CHMIELEWSKI.  Wydawca: STOWARZYSZENIE TWÓRCZE "ZENIT", ul. Zbożowa 4 lok. 11, 25-416 KIELCE, www.zenit.org.pl  ISSN 2353-1037, KONTAKT: projektorkielce[at]onet.eu lub 605 343 341.  Nakład: 500-1500 egz.  Kopiowanie treści bez zgody wydawcy i redakcji jest naruszeniem ustawy o prawach autorskich i pokrewnych. Cytowanie może opierać się na ogólnie przyjętych zasadach, z zaznaczeniem źródła. autora tekstu oraz zamieszczeniem odsyłacza do materiału prasowego.

Więcej informacji

Ostatni numer

"PROJEKTOR" 1(38) - 26 Mb Pdf

"PROJEKTOR" 1(38) - 3 mb EPub

Tematem numeru jest "Krajobraz po bitwie", pojęcie rozumiane raczej metaforycznie niż dosłownie. Kreślimy sylwetki dwóch artystów - Zbigniewa Jujki, rysownika przez 50 lat publikującego w kieleckiej prasie i kiedyś docenianego, zaś dziś usuniętego w cień pisarza - Andrzeja Lenartowskiego. W cyklu związanym z twórczością Leopolda Tyrmanda, tym razem film "Pan T." oraz spotkanie Stefana Gierowskiego ze światową awangardą. Ponadto recenzje spektakli, płyt, komików i kilkudziesięciu nowości książkowych. 

 

Czytaj więcej...

 

 

 

 

 

 

 

Nasze Wydawnictwa

Obok magazynu kulturalnego "Projektor", publikujemy również komiksy, foldery wystaw i katalogi festiwali.

Czytaj więcej....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARCHIWUM TEKSTÓW

W archiwum artykułów (zawierającym teksty z lat 2013-2016) zostały one pogrupowane w sześciu działach: Książki; Komiks; Muzyka; Film; Popkultura; Plastyka

Czytaj więcej...