1 2 3 4
 

Projektor - kielecki magazyn kulturalny

 

Redaktor naczelny: PAWEŁ CHMIELEWSKI.  Wydawca: STOWARZYSZENIE TWÓRCZE "ZENIT", ul. Zbożowa 4 lok. 11, 25-416 KIELCE, www.zenit.org.pl  ISSN 2353-1037, KONTAKT: projektorkielce[at]onet.eu lub 605 343 341.  Nakład: 1200-1500 egz.  Kopiowanie treści bez zgody wydawcy i redakcji jest naruszeniem ustawy o prawach autorskich i pokrewnych. Cytowanie może opierać się na ogólnie przyjętych zasadach, z zaznaczeniem źródła. autora tekstu oraz zamieszczeniem odsyłacza do materiału prasowego.

Więcej informacji

Ostatni numer

"PROJEKTOR" 2(35) - 21 Mb pdf 

"PROJEKTOR" 2(35) - 3MB EPUB

Zapraszamy do lektury numeru, którego tematem głównym jest "TWÓRCZOŚĆ CZYTELNIKÓW". Proponujemy obszerny wybór liryki, opowiadań, esejów i felietonów nadesłanych z całej Polski. Ponadto w numerze - recenzje najnowszych książek, wydawnictw płytowych, komiksów, omówienia wystaw i spektakli teatralnych. Taniec i jego rola w RPA, historia hinduskiego maharadży, który założył polskie miasto, "ojciec polskiej architektury socrealistycznej", kulturowe implikacje 1 kwietnia, science fiction i Conan Barbarzyńca.

Czytaj więcej...

 

 

 

 

 

 

 

Nasze Wydawnictwa

Obok magazynu kulturalnego "Projektor" publikujemy również komiksy, foldery wystaw i katalogi festiwali.

Czytaj więcej....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARCHIWUM TEKSTÓW

W archiwum artykułów (zawierającym teksty z lat 2013-2016) zostały one pogrupowane w sześciu działach: Książki; Komiks; Muzyka; Film; Popkultura; Plastyka

Czytaj więcej...