Kielecki Magazyn Kulturalny „Projektor” ukazuje się od czerwca 2013 r. Założycielem i redaktorem naczelnym periodyku jest od początku Paweł Chmielewski. Wydawca magazynu to Stowarzyszenie Twórcze "Zenit". Siedziba redakcji znajduje się w ośrodku kultury "Baza Zbożowa" w Kielcach (centrum kultury niezależnej, założone w przestrzeni postindustrialnej).

Nakład papierowej wersji magazynu: 1200 egz. Objętość: 64 do 72 stron (pełny kolor).

Dostępność: por. "Dystrybucja". Ilość czytelników wersji cyfrowej: 8-10 tys. miesięcznie.

Zespół redakcyjny:

Paweł Chmielewski (redaktor naczelny). Studiował filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Temat pracy magisterskiej: "Obraz Polaka w twórczości Janusza Głowackiego"; temat pracy doktorskiej: "Między krzyżem a LSD - polska dramaturgia schyłku XX stulecia".  Publikacje książkowe: Słowacki w supermarkecie. Szkice o polskim dramacie; Słowa, słowa, słowa. Obrazy, obrazy, obrazy (redakcja i słowo wstępne); Trzech panów przy barze nie licząc Yorgiego. Szkice o kieleckim komiksie; Słowacki w McDonaldzie oraz redakcje i posłowia kilkudziesięciu folderów, regionalnych antologii i katalogów (m.in. Wiersze pierwsze, Wiersze drugie, Żeromszczak, YES'T prawie OK. Publikował m.in. w "Studiach sienkiewiczowskich", "Biurze Literackim", "Zeszytach Komiksowych", "Ha!art", "Teraz", "Komiks i my", "Zabawach i zabawkach". Nagrody: II PR Polskiego Radia (słuchowisko Stacja końca świata, realizacja); Dno (dramat, Fundacja M. i J. Machulskich, Teatr Ochota - "Szukamy młodego Szekspira"), Ścigając cień (dramat, Festiwal "Transfuzje"), Domki - interior tuż obok (fotografia "Wykluczone?.!", Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia"). Scenarzysta opublikowanych komiksów: 12 prac Delty 800, Pociąg, Ósmy księżyc, Pułapka Gargancjana, Kot w butach, Delta 800: misja. 
Małgorzata Angielska (literatura).  Recytatorka i aktorka Grupy Teatralnej „Antyrama”. W latach 2013-2014 była związana z Teatrem Ecce Homo w Kielcach. Laureatka wyróżnienia „Talenty Świętokrzyskie” 2014 r. Studentka filologii polskiej z menedżerem kultury i I stopnia filologii polskiej z logopedią na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach
Dominik Borowski (literatura). Doktorant na Wydziale Polonistyki UJ, wykładowca w Jagiellońskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku, naukowo zajmuje się najnowszą literaturą polską, w szczególności literaturą dla dzieci i młodzieży oraz komunikacją interpersonalną. Prywatnie jest pasjonatem kultury francuskiej, podróży i przejażdżek rowerowych. Więcej na stronie: www.dominikborowski.eu
Sylwia Gawłowska (muzyka). Doktorantka literaturoznawstwa UJK w Kielcach. Autorka publikacji naukowych dotyczących polskiej piosenki i kultury rockowej. Swoją rozprawę doktorską poświęciła polskiej piosence autorskiej na przykładzie twórczości Grzegorza Ciechowskiego. Na co dzień pracuje w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Wokalistka, autorka tekstów piosenek, współpracuje z wykonawcami z regionu świętokrzyskiego i całej Polski. Autorka książki „Festiwale podium” – cykl wywiadów z ponad 50 polskimi artystami – laureatami KFPP w Opolu".
Wojciech Habdas (foto).
Oliwia Hildebrandt (sztuki plastyczne). Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie - dyplom w zakresie edukacji artystycznej – specjalizacja grafika warsztatowa – linoryt - w pracowni prof. Jerzego Jędrysiaka. Obecnie doktorantka ISP UJK. Członkini ZPAP okręgu świętokrzyskiego. Uprawia twórczość w zakresie malarstwa, rysunku, grafiki i mixmedia. Autorka wystaw indywidualnych i zbiorowych, zagranicznych, międzynarodowych i ogólnopolskich (Scheersberg, Remscheid, Drezno, Warszawa, Szczecin, Jabłonna, Kielce)  Zajmuje się szeroko pojętą edukacją artystyczną w zakresie sztuk wizualnych oraz wychowaniem przez sztukę i kulturę. Jest wykładowcą przedmiotów artystycznych  oraz teoretycznych  na UJK w Kielcach. Prowadzi autorską pracownię plastyczną dla dzieci i młodzieży, obejmującą działania w zakresie rysunku, malarstwa, grafiki,  ukierunkowaną na rozwijanie talentów jej uczestników (MDK). Za swoja pracę artystyczno-dydaktyczną została uhonorowana Brązowym Krzyżem Zasługi (2012), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2011), Medalem Brązowym Za Długoletnią Służbę(2010) oraz trzykrotnie  Nagrodą Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty(2008, 2012, 2014) i również trzykrotnie Nagrodą Prezydenta Miasta Kielce(2003, 2007, 2014). Otrzymała Wyróżnienie specjalne – nagroda Targi Kielce -na 39 Interdyscyplinarnym Konkursie Twórców Przedwiośnie ’39 BWA Kielce 2016 oraz jest czterokrotnym laureatem Nagrody Specjalnej dla najlepszego nauczyciela prowadzącego w ogólnopolskich konkursach twórczości dziecięcej (Częstochowa 2010, 2013, Gorzów Wlp 2013, Radom 2014).
Piotr Kardyś (historia). Doktor nauk humanistycznych, nauczyciel w I Liceum Ogólnokształcącym w Skarżysku-Kamiennej, wiceprezes PTH Oddział w Skarżysku-Kamiennej i Towarzystwa Przyjaciół Archiwum Diecezjalnego im. bł. Wincentego Kadłubka w Kielcach, współpracownik IH UJK i Studium Historii Kościoła Diecezji Kieleckiej. Redaktor naukowy Rocznika O/PTH w Skarżysku-Kam., czasopisma naukowego indeksowanego w BazHum i Index Copernicus. Zainteresowania badawcze: dzieje książek i księgozbiorów, organizacja parafialna oraz osadnictwo w średniowieczu i w okresie wczesnonowożytnym. Autor książek: Wiślica w średniowieczu i w okresie wczesnonowożytnym, współautor i redaktor monografii naukowych gmin: Bliżyn, Skarżysko-Kościelne, miasta Skarżyska-Kamiennej, Pocztu polskich bohaterów narodowych oraz Pocztu królów i książąt polskich, redaktor i współautor Mała Ojczyzna. Skarżysko-Kamienna. Materiały do edukacji regionalnej. Opublikował kilkadziesiąt artykułów i recenzji.  
Piotr Kletowski (film). Doktor habilitowany nauk humanistycznych, filmoznawca, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego,  współzałożyciel i wieloletni redaktor działu filmowego pisma "Ha!art", publikuje w "Kinie", "Kwartalniku filmowym", "Czasie kultury"; prasie polskiej i zagranicznej. Jest autorem i redaktorem 20 książek naukowych (m.in. "Śmierć jest moim zwycięstwem – Kino Takeshi Kitano", "Filmowa odyseja Stanleya Kubricka", "Kino Dalekiego Wschodu", "Pier Paolo Pasolini. Twórczość filmowa", "Europejskie kino gatunków" ), juror festiwalu NURT. 
Agnieszka Kozłowska-Piasta (teatr, taniec). Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Praca magisterska: „Próba teorii i opisu warsztatu teatralnego”. Pracowała w Muzeum Zabawek i Zabawy oraz Muzeum Narodowym w Kielcach. Najważniejsze publikacje: Dzieje pewnych zabawek (redakcja); Cudoki, cacka, trzeszczydła (katalog do wystawy, tekst i część edukacyjna). Publikowała w "Edukacji muzealnej w Polsce", "Didaskaliach", "wici.info", "Teraz", "Nowej Sile Krytycznej". Była autorką wystaw w Muzeum Dialogu Kultur. Praktyki studenckie w Odin Teatret – Nordisk Teaterlaboratorium Holstebro (Dania), Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie, Ośrodku Praktyk Teatralnych Gardzienice, Teatrze Wiejskim Węgajty.
Krzysztof Krogulec (foto, muzyka).
Mirosław Krzysztofek (muzyka).
Agata Kulik (teatr, taniec)
Izabela Łazarczyk (sztuki plastyczne). Absolwentka historii sztuki na UAM w Poznaniu i Zarządzania Kulturą na Uniwersytecie Jagiellońskim. .
Od 2010 publikuje teksty kuratorskie oraz artykuły prasowe. Autorka książeczek edukacyjnych dla dzieci „Gdy rodzice byli dziećmi” (2016).
Zajmuje się również fotografią. Ostatnie wystawy i wyróżnienia: Biennale Plakatu Fotograficznego- IX Konkurs Międzynarodowy- wyróżnienie (2015); Nagroda w konkursie "Przedwiośnie 38" (2015); „Teraz sztuka” w Muzeum Narodowym w Krakowie (zbiorowa, 2016); Międzynarodowa Wystawa „Cyberfoto” (2017).
Martha Chmielewski-Murtray, MCM (film, muzyka, popkultura). Absolwentka slawistyki i dziennikarstwa na Uniwersytecie Michigan w Detroit. 
Martyna Musiał (literatura, film). Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W trakcie studiów, obok literatury, zajmowała się również antropologią kulturową, a szczególnie tematyką płci kulturowej w polskich powieściach kryminalnych. Publikowała w magazynie "iPress".
Grzegorz Niemiec (film, antropologia kultury). Studiował filmoznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pasjonat szeroko pojętej kultury czeskiej i podróży po odległych zakątkach ojczyzny Jaroslava Haška; posiada tytuł klasyfikacyjny Mistrza Krajowego PZBS w brydżu sportowym.
Dorota Nowak-Baranowska (antropologia kultury).
Jan Nowicki (felietonista). Aktor, pisarz. Wystąpił m.in. w filmach "Popioły" (reż. Andrzej Wajda), "Sanatorium pod klepsydrą (reż. Wojciech Jerzy Has), "Magnat" (reż. Filip Bajon), "Wielki Szu" (reż. Sylwester Chęciński), "Niepochowany" (reż. Marta Meszaros), spektaklach Andrzeja Wajdy w Starym Teatrze w Krakowie "Biesy", "Nastassia Filipowna" i wielu, wielu innych.
Agata Orłowska (literatura). Coach zdrowia, filolog polski (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), aktorka kieleckiego teatru Ecce Homo. Przez długi czas związana z reklamą (od strony językowej) oraz ze zdrowym żywieniem (jako redaktor portalu Jemyzdrowo.pl). Obecnie prowadzi własną firmę coachingowo-szkoleniową pod nazwą Odzyskaj siebie i organizuje warsztaty rozwojowe. Literaturę piękną lubi okrasić książkami o orientacji naukowej, duchowej i podróżniczej.
Łukasz Rakalski (muzyka). Kompozytor, puzonista. Pasjonat muzyki jazzowej. Laureat I Międzynarodowego Konkursu na Kompozycję Jazzową w Katowicach. Prowadzi zajęcia big-bandowe na Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach. Współpracuje m.in. z Michałem Urbaniakiem, Grzegorzem Nagórskim i Krystyną Prońko.
Emmanuella Robak (muzyka, popkultura). Wokalistka, autorka tekstów, kompozytorka, producentka muzyczna (Lily of the valley, Miranda Cartel). Pasjonatka muzyki i literatury. Doktorantka na Wydziale Literaturoznawstwa na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Jej zainteresowania literackie to przede wszystkim estetyka modernizmu w literaturze polskiej, a także angielska literatura oddająca ducha ery wiktoriańskiej.
Michał Siedlecki (literatura, książka filozoficzna). Doktor nauk humanistycznych z zakresu literaturoznawstwa Uniwersytetu w Białymstoku. Współpracownik  Katedry Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” (UwB). Jego dramat Wrota zdobył wyróżnienie w konkursie organizowanym przez ASSITEJ – Szukamy Polskiego Szekspira (Warszawa 2002). Autor siedmiu publikacji naukowych. Mieszka w Białymstoku. Pracownik naukowy Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. Ostatnio wydał książkę: Myśliwski metafizyczny. Rozważania o Widnokręgu i Traktacie o łuskaniu fasoli (Białystok 2015).
Agata Suszczyńska (sztuki plastyczne).
Aleksandra Sutowicz (literatura). Studentka filologii polskiej  na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, na co dzień związana z regionem świętokrzyskim,  mentalnie miłośniczka zimnej Skandynawii i tajemniczych Kresów. Aktualnie zajmuje się życiem artystycznym w przedwojennym Lwowie.
Katarzyna Szychowska (literatura). Doktorantka II roku na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (kierunek: literaturoznawstwo), absolwentka filologii polskiej UJK. Interesuje się literaturą polską XX wieku, zwłaszcza kategorią miejsca i przestrzeni w dziele literackim oraz geopoetyką. Członkini grupy literacko-artystycznej „Słowniacy Świętokrzyscy”. Opublikowała cykl wierszy w almanachu 67 kroków (Kielce 2014). Brała udział w konkursach literackich oraz pojedynkach na wiersze organizowanych przez redakcję miesięcznika „Teraz” oraz Instytut Filologii Polskiej UJK . Współpracowała z czasopismami „Radostowa”, „Civitas Christiana” i „Orator Świętokrzyski”.

 

"

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________

"Projektor - kielecki magazyn kulturalny"

Paweł Chmielewski (redaktor naczelny)
Wydawca: Stowarzyszenie Twórcze "Zenit", ul. Zbożowa 4 lok. 11, 25-416 Kielce  www.zenit.org.pl

ISSN 2353-1037


Kontakt: projektorkielce[at]onet.eu   lub  605 343 341

Copyright by Stowarzyszenie Twórcze "Zenit".

Kopiowanie treści bez zezwolenia wydawcy jest naruszeniem ustawy o prawach autorskich.