Tom I: „Bill i Walenty Grypka atakują! (1859-1948)”

Tom pierwszy rozpoczyna rozdział o twórczości pioniera polskiego komiksu prasowego – Franciszka Kostrzewskiego (przez kilkanaście lat życia związanego rodzinnie i zawodowo z Kielcami i regionem świętokrzyskim), o jego naśladowcach w XIX stuleciu, później czytamy o komiksie amerykańskim w kieleckich gazetach międzywojnia oraz polskich „serialach obrazkowych”, najsłynniejszym obywatelu Pacanowa (Koziołka Matołka) i jego wpływie na kulturę, przełomowej „historyjce z dymkami”, która powstała w Ćmielowie, gazetach „gadzinowych” okresu II wojny światowej, początkach socrealistycznego komiksu w regionalnej prasie powojennej. Książka zawiera dokładne indeksy nazwisk, postaci utworów i publikacji komiksowych i teoretycznych.

 

 

SPIS TREŚCI 

PRZYKŁADOWE STRONY

NAKŁAD, CENA

Wydanie I, wyczerpane; Wydanie II, zmienione, wyczerpane; Wydanie III - dostępne

Każdy egzemplarz pakowany w folię termokurczliwą.

49 zł (wersja papierowa)

29 zł (wersja cyfrowa, pdf, wyczerpane)  

Przesyłka - 10 zł (koperta, list polecony na terenie Polski), 16 zł (tekturowe pudełko, paczka na terenie Polski)

Zamówienia: projektorkielce@onet.eu  

SPECYFIKACJA

Wydawca: Stowarzyszenie Twórcze „Zenit”

Autor: Paweł Chmielewski

Okładka: Jerzy Ozga

Tom I: „Bill i Walenty Grypka atakują! (1859-1948)”

Ilość stron: 124

Format: 210x275

Okładka: Kartonowa, lakierowana

Ilość ilustracji: 91

Druk: czarno-biały (środek), okładka kolor  

 

 

Tom 2 – „Dawno temu na ulicy Sienkiewicza (1949-2006)”

Tom drugi koncentruje się na kieleckiej prasie, omawiając: komiksy propagandowe okresu socrealizmu, lata 60. i 70., gdy dominowały rozbudowane formy narracyjne (od "Sierżanta Cienia" do "Hubala"), krótkie utwory i przedruki z prasy zachodniej (frankofońskiej, niemieckiej i amerykańskiej), wykorzystanie komiksu w reklamie prasowej, konkursach, strategie wydawców i właścicieli w odniesieniu do publikacji serii obrazkowych, lata 90. i 00., gdy na łamach prasy kieleckiej debiutują (lub stawiają jedne z pierwszych kroków) twórcy decydujący o kształcie komiksu w kolejnych latach – Jerzy Ozga, Dariusz Żejmo, Robert Łysak, Grzegorz Sobczak, Marcin Kot, Tomasz Łukaszczyk, Dariusz Rzontkowski i kilkudziesięciu innych autorów. Skonfrontowani zostali z twórcami starszymi, którzy usiłują korzystać z poetyki komiksu. Osobny rozdział poświęcony został postaci Zbigniewa Jujki, którego prace drukowano na łamach kieleckiej prasy przez pół wieku.

SPIS TREŚCI 

PRZYKŁADOWE STRONY

NAKŁAD, CENA

Wydanie I, wyczerpane; Wydanie II - w przygotowaniu

Każdy egzemplarz pakowany w folię termokurczliwą.

49 zł (wersja papierowa)

29 zł (wersja cyfrowa, pdf, wyczerpane)  

Przesyłka - 10 zł (koperta, list polecony na terenie Polski), 16 zł (tekturowe pudełko, paczka na terenie Polski)

Zamówienia: projektorkielce@onet.eu  

SPECYFIKACJA

Wydawca: Stowarzyszenie Twórcze „Zenit”

Autor: Paweł Chmielewski

Okładka: Jerzy Ozga

Tom II: „Dawno temu na ulicy Sienkiewicza (1949-2006)”

Ilość stron: 128

Format: 210x275

Okładka: Kartonowa, lakierowana

Ilość ilustracji: 96

Druk: czarno-biały (środek), okładka kolor  

 

 

Tom 3 – „Paint Men: Przyszłość, która nadeszła (-2019)”

Trzecia część historii świętokrzyskiego komiksu traktuje o wydarzeniach ostatniego trzydziestolecia – od pierwszych debiutów na łamach „Fantastyki” tuż przed Okrągłym Stołem, przez organizację Pierwszego Ogólnopolskiego Konwentu Twórców Komiksu w Kielcach do cyklu wystaw i spotkań naukowych w ostatnich pięciu latach. Trzydziestolecie 1989-2019, to prezentacja działalności ponad dwudziestu twórców (m.in. Roberta Kolasy, Sylwii Resteckiej, Janusza Ordona, Zygmunta „Zekego” Kowala, Michała Ociesy, Norberta Rybarczyka, Jerzego Ozgi – którego komiksom dedykowany zostanie osobny rozdział), wreszcie krajobrazu efemerycznego, na który składają się rozproszone publikacje gazetowe, ziny i niskonakładowe albumy. To twórcy między komercją a artystyczną ambicją i eksperymentem oraz kilka ważnych postaci historycznych i literackich, związanych – poprzez komiks – z regionem.

 SPIS TREŚCI 

PRZYKŁADOWE STRONY

NAKŁAD, CENA

Wydanie I - w przygotowaniu

Każdy egzemplarz pakowany w folię termokurczliwą.

b.d. zł (wersja papierowa)

Przesyłka - 10 zł (koperta, list polecony na terenie Polski), 16 zł (tekturowe pudełko, paczka na terenie Polski)

Zamówienia: projektorkielce@onet.eu  

SPECYFIKACJA

Wydawca: Stowarzyszenie Twórcze „Zenit”

Autor: Paweł Chmielewski

Okładka: Jerzy Ozga

Tom III: „Paint-Men: Przyszłość, która nadeszła (-2019)”

Ilość stron: b.d.

Format: 210x275

Okładka: Kartonowa, lakierowana

Ilość ilustracji: b.d

Druk: czarno-biały (środek), okładka kolor  

 

Książka powstała w ramach stypendium twórczego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Obejmująca lata 1859-2019, obszernie ilustrowana, książka to pierwsze tego typu – traktujące o dziejach jednego regionu – wydawnictwo (z dziedziny historii komisu) w Polsce. Obejmuje ono przegląd autorów, komiksów wydanych na łamach prasy i w formie albumowej w szerokim kontekście (rola wydawców czasopism, życiorysy twórców, przemiany historyczne, wpływ wydawanych komiksów na inne dziedziny kultury, związki z ideami panującymi w danej epoce); traktuje również o przedrukach w prasie kieleckiej, lokalnych oddziałach (mutacjach) gazet ogólnopolskich. 

Autor (Paweł Chmielewski) jest redaktorem naczelnym magazynu kulturalnego „Projektor”. Publikował m.in. w "Zeszytach Komiksowych", "Studiach Sienkiewiczowskich", "Biurze Literackim", "Komiks i my", “Ha!art”, “Teraz”. Autor książek “Słowacki w supermarkecie”, “Słowacki w supermarkecie 2.0”, “Słowacki w McDonaldzie”, nagrodzonych tekstów dramaturgicznych, scenariuszy komiksów “12 prac Delty 800”, “Pułapka Gargancjana”, “Delta 800 – misja”, “Przygody Władka”, “Paderewski w Białym Domu”, “Kot w butach”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________

Stowarzyszenie Twórcze "ZENIT"
ul. Zbożowa 4 lok. 12, 25-416 Kielce  

Kontakt: zenit[at]autograf.pl