KUP WYDAWNICTWO/ BUY A BOOK

Trylogia/ Trilogy

"Rozmaite gatunki szarańczy. Cykle ilustracyjne i formy komiksowe w prasie polskiej XIX wieku" / "Various species of locusts. Illustrative cycles and comic book forms in the Polish press of the 19th century"

"Na dworze Goździkowego Króla. Polskie formy komiksowe w kontekście europejskim od XV wieku do roku 1914" / "At the court of Grove King. Polish comic book forms in the European context from the 15th century to 1914"

 (WKRÓTCE) "Harald idzie na wojnę. Narracje graficzne, cykle obrazkowe, komiksy w Polsce i Europie od 768 do 1918" / "Harald goes to war. Graphic narratives, picture series, comics in Poland and Europe from 768 to 1918"

 

 

 

ZAMÓWIENIE KSIĄŻKI / BOOK ORDER

kontakt: projektorkielce@onet.eu

Książkę będzie można otrzymać wspierając projekt jej wydania na naszym profilu/ The book can be obtained by supporting the project of its publication on our profile

www.patronite.pl/Projektor 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________________________

"PROJEKTOR" - kielecki magazyn kulturalny

Paweł Chmielewski (redaktor naczelny)
Wydawca: Stowarzyszenie Twórcze "Zenit", ul. Zbożowa 4 lok. 11, 25-416 Kielce  www.zenit.org.pl


Kontakt: projektorkielce[at]onet.eu   lub  605 343 341

Copyright by Stowarzyszenie Twórcze "Zenit".

Kopiowanie treści bez zezwolenia wydawcy jest naruszeniem ustawy o prawach autorskich.